Alarmy

Firma nasza instaluje systemy alarmowe najnowszych generacji. Pracujemy na sprzęcie ¶wiatowych i polskich liderów w produkcji alarmów.
Zakładamy systemy z centralami mikroprocesorowymi, które pozwalaj± na pełn± diagnostykę co do miejsca alarmu jak i dowolne sposoby powiadamiania o alarmie:


Zdjęcie: System Satel Integra .